PHÁT TRIỂN VÌ CỘNG ĐỒNG 

Chúng tôi ý thức được rằng “doanh nghiệp phát triển bền vững luôn gắn liền với trách nhiệm vì cộng đồng

Chúng tôi trích lập quỹ khuyến học vì ngày mai” nhằm mục đích:

  • Hỗ trợ cho các học sinh nghèo hiếu học, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
  • Tặng sách vở, đồ dùng học tập cho các trường học vùng cao;
  • Cùng các quỹ thiện nguyện khác tham gia xây dựng lớp học cho các vùng cao.

Do đó, với mỗi thùng sơn bán ra, chúng tôi trích từ số lợi tức ít ỏi của mình một số tiền là 5000đ, quý vị sẽ cùng chúng tôi góp 5000đ  (tổng cộng 10.000đ) đóng góp vào quỹ khuyến học, đó cũng là một phần giúp quý vị gieo hạt nhân lành để gặt quả phước giàu sang cho tương lai.

Trân trọng!

Ks. Vũ Xuân Tuyền – CEO